Các Vị trí đang tuyển

Chuyên Viên Kinh Doanh

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Tính chất công việc: Toàn thời gian

Xem chi tiết
Quản Lý Kinh Doanh

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: Ít nhất 6 tháng
Tính chất công việc: Toàn thời gian

Xem chi tiết
Chuyên Viên Hỗ Trợ Phòng Kinh Doanh

Địa điểm: Hồ Chí Minh
Kinh nghiệm: Không cần kinh nghiệm
Tính chất công việc: Toàn thời gian

Xem chi tiết